Spolupráce s průmyslem

IoT platforma pro měření a ovládání distribuční sítě ČEZ

Jan Zubr, Jiří Fryč Léto 2018 - Současnost Prototypování

Realizace platformy pro dálkové odečty z měřáků nízkého napětí. Platforma obsahuje od správy měřící sítě, přes dálkové načítání veškerých dat z měřáků až po výpočty různých statistik, predikcí a detekcí anomálií.

Nástroje: Kafka DLMS/Cosem Hadoop ecosystem Java – integrace a ETL Spark, Python – analýza dat a machine learning Spring Boot Camel React/Redux

Optimalizace skladu v leteckém průmyslu

Adam Johanides, Jiří Fryč Podzim 2018 - Současnost Prototypování

Cílem projektu je načítání aktuálních dat ze skladu náhradních dílů, jejich konsolidace a kontinuální vytváření optimálního plánu pro nákup dalších náhradních dílů tak, aby byla optimalizována nákupní cena, obsazenost skladu a minimalizováno čekání při realizaci oprav.

Nástroje: Python IBM CPLEX

Strojová analýza DNA v onkologii

Denis Baručić, Jiří Fryč Léto 2018 - Současnost Pilotní provoz, platforma se bude dále rozvíjet

Implementace platformy, která konsoliduje nasekvenovanou lidskou DNA (BAM, VCF) do jednotného modelu a big data úložiště. Data jsou následně anotována pomocí celé řady databází ve světe. Anotace např. hodnotí, zda nalezená mutace je škodlivá, na jaké tkáně a orgány má negativní vliv atd. Nad big daty jsou pak implementovány různé statistické analýzy a machine learning algoritmy, které např. provádějí porovnání variací genů mezi rozsáhlými skupinami pacientů, identifikují závažnost genových variací a další.

Nástroje: Hadoop ecosystem Java Spark Spark ML Spring Boot React/Redux

Návrh a implementace senzorových systémů v průmyslu

Stanislav Vítek Jaro 2018 - Současnost Běžící projekty a prototypy (Škoda Auto, Pramet Dormer)

Na těchto projektech se navrhuje a implementuje senzorový systém pro sběr dat. Data jsou po sebrání transformována a ukládána pro navazující zpracování v oblasti statistické analýzy a machine learningu.

Jedná se například o:

  • Návrh a implementace vhodného kamerového systému, optické soustavy, osvětlení a síťové infrastruktury pro near real time strojové rozpoznávání obrazu
  • Návrh a implementace nestandardních senzorů pro hloubkovou analýzu svárů, detekci přesné polohy a natočení pracovních nástrojů a další