Začátek dlouhé cesty

Novinky / Příběh IoT Workshopu

Jiří Fryč
04/11/2018

Dnešním dnem jsme spustili web naší skupinky, první navenek viditelnou prezentaci nově vznikající skupiny. A jeden z mnoha potřebných prvních krůčků na dlouhé cestě za úspěchem. Jak se ale od počátku ukázalo, zakládání nové skupiny není nic jednoduchého a je potřeba vyvinutí značného úsilí aby se něco takového vůbec povedlo. Daleko více než jsem osobně původně předpokládal.

V Centru znalostního managementu jsme se poprvé o vzniku této skupinky začali bavit na začátku roku v rámci rozšiřování centra. V té době jsme v centru již měli úspěšné skupinky Analytiků, Java vývojářů, PHP vývojářů a BPM vývojářů. Chtěli jsme se začít ale i věnovat něčemu novému a odlišnému, něco do čeho by jsme mohly zapojit i studenty více elektro-technických oborů. A tak vzešel nápad na vytvoření IoT skupinky.

Už zhruba od začátku léta nám bylo jasné že tato skupinka bude potřebovat jiný přístup než naše dosavadní skupinky, které vyvíjeli převážně webové a enterprise aplikace. Po několika rozhovorech s různými lidmi po fakultě o kterých jsme věděli že se zajímají o IoT jsme narazili na doktora Stanislava Vítka z katedry Radioelektroniky. Doktor Vítek se dlouhodobě zabýval o IoT a věci spojené s IoT, o čemž svědčí i jeho zapojení v projektech jako IoT Laboratoř pro střední školy. Spolu s ním jsme začali diskutovat o přesnější podobě naší skupinky. A následně jsme začali s vedením katedry radioelektroniky probírat její zapojení.

Katedra radioelektroniky se ukázala jako velice vstřícná a nápomocná. Poskytla nám místnost kde budou moci stážisté “bastlit”, vyvíjet a testovat projekty. Uvolnila doktora Vítka aby měl více času se věnovat skupince a jejím stážistům a i na dále se bude podílet na rozkvětu naší skupinky.

Zároveň se nám v mezičase podařilo sehnat několik projektů přes našeho externího partnera IBM a i fakultní projekt ve formě přepsání ovládacího systému a webu LINKY. Tento projekt brzo uvidíte v plné parádě a každý si i budete moci vyzkoušet propojit svojí aplikaci s LINKY API.

Před námi je stále kamenitá a blátivá lesní cesta. Nicméně již konečně v dáli vidíme lepší polní cestu, za ni snad bude následovat děravá česká silnice třetí třídy. A pokud vše půjde dle plánu tak se snad dostaneme až na novou moderní dálnici, která nás doveze za úspěchem.